Αμφοτερόπλευρη υψηλή έκφυση κερκιδικής (high origin) που αντιμετωπίστηκε με την τεχνική Β.Α.Τ (balloon assisted tracking) σε ασθενή με NSTEMI και αλλαγές στο κατώτερο τοίχωμα.

Συνεργάτες

A. Σαμαράς Επιμ/της Α' ΓΝ Βέροιας
Κ. Κουσίδης ειδ/νος Καρδιολ/γιας ΓΝ Βέροιας

 

Δημοσίευση 14/09/2020

Περιγραφή: Ασθενής 65 ετών, άντρας, μεταφέρθηκε από γειτονικό νοσοκομείο στο ΓΝ Βέροιας με διάγνωση NSTEMI προκειμένου να υποβληθεί σε αγγειοπλαστική. Επιλέχθηκε η δεξιά κερκιδική προσπέλαση και τοποθετήθηκε θηκάρι 6F χωρίς προβλήματα κατά την τοποθέτηση. Έγινε προσπάθεια προώθησης σύρματος 0.035F και καθετήρα JR4 6F ο οποίος συνάντησε αντίσταση στο επίπεδο του αγκώνα. Το σύρμα αποσύρθηκε και έγινε απεικόνιση που ανέδειξε υψηλή έκφυση κερκιδικής αρτηρίας με έντονο σπασμό παρά την προηγηθείσα χορήγηση 2.5mg Verapamil. Πάρθηκε η απόφαση για προσπάθεια προσπέλασης μέσω της αριστερής κερκιδικής αρτηρίας και τοποθετήθηκε εκ νέου θηκάρι 6F με επιπλέον 2.5mg Verapamil. Ομοίως με την δεξιά και η απεικόνιση της αριστερής ανέδειξε υψηλή έκφυση με σπασμό. Με τη βοήθεια σύρματος αγγειοπλαστικής Cougar XT 0.014F και με την μέθοδο ballon assisted tracking προωθήθηκε υδρόφιλος καθετήρας αγγειοπλαστικής Convey Boston JR4 6F με μπαλόνι Solarice 2.5x20 mm που βρισκόταν μισό μέσα στον καθετήρα και μισό έξω φουσκωμένο στις 6 Atm. Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια PCI στην RCA με τοποθέτηση Orsiro 3.0x13mm με άριστο αποτέλεσμα. Για την απεικόνιση της αριστερής αρτηρίας χρησιμοποιήθηκε υδρόφιλος καθετήρας LeftBU3.5 5F που δεν ανέδειξε σημαντικά ευρήματα.

Συμπέρασμα: Η υψηλή έκφυση της κερκιδικής αρτηρίας ( HORA ) αποτελεί την πιο συχνή ανατομική παραλλαγή της βραχιόνιας αρτηρίας που σύμφωνα με τον Karissons (1) απαντάται στο 14.27% σε μελέτες αυτοψίας και στο 9.75% σε αγγειογραφικές μελέτες.
Σύμφωνα με τον Arey (2) οι παραλλαγές αυτές δημιουργούνται όταν κατά την εμβρυακή ζωή τα υπό ανάπτυξη αγγεία "επιλέγουν" ασυνήθιστες διαδρομές και κάποια εξ αυτών μπορεί να δημιουργήσουν κοινούς κορμούς ή να αναπτυχθούν ατελώς. Κάποιες φορές κάποια αγγεία που συνήθως συρρικνώνονται, παραμένουν ενώ άλλα που συνήθως παραμένουν συρρικνώνονται. Ο λόγος για τις παραλλαγές αυτές είναι τα ιδιαίτερα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση.
Οι ανατομικές παραλλαγές είναι συχνός λόγος μη χρήσης της κερκιδικής προσπέλασης και η γνώση τους είναι βασικό εφόδιο για τον επεμβατικό καρδιολόγο.

1.Karlsson S, Niechajev IA. Arterial anatomy of the upper extremity. Acta Radiol Diagn (Stockh). 1982; 23: 115–121.
2. Aray L. Developmental Anatomy. 6th Ed., Philadelphia, W. B. Saunders Co. 1953: 375–377.

Φαρμακευτική αγωγή: Salospir 100mg 1x1
Brillique 90mg 1x2
Rosuvastatin 20mg 1x1

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct