Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποταμιάνου 6, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7258003, Fax: 210 7226139
email: info @ hcs . gr