Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Cardioact
Βασ. Σοφίας 133, 11521 Αθήνα,
Τηλ.: (210) 6401477, Fax: (210) 6401478,
email: info @ cardioact . gr