Προεγχειρητική αξονική στεφανιογραφία σε ευμεγέθες μύξωμα αριστερού κόλπου

Συνεργάτες

Σταυρούλα Καλατζή, Τεχνολόγος, Κλινική Λευκός Σταυρός Αθηνών

 

Δημοσίευση 08/04/2021

Περιγραφή: Γυναίκα ασθενής 55 ετών παραπονείται για πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια προσπαθείας από μηνός. Σε τρίπλεξ καρδιάς διαπιστώθηκε ευμεγέθης μάζα εντός του αριστερού κόλπου συμβατή με μύξωμα. Λόγω της χαμηλής προδιαγνωστικής πιθανότητας για στεφανιαία νόσο υποβλήθηκε σε προεγχειρητική αξονική στεφανιογραφία (CCTA) προ της προγραμματισμένης καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

Συμπέρασμα: Η αξονική στεφανιογραφία δύναται να χρησιμοποιηθεί στον προεγχειρητικό έλεγχο μη στεφανιαίων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων (π.χ ανεύρυσμα ανιούσης αορτής, αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, όγκοι καρδιάς) σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

Βιβλιογραφική αναφορά:
Taylor A. et al ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography

Φαρμακευτική αγωγή: Δεν αναφέρεται συστηματική φαρμακευτική αγωγή

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct