Το νέο stent Orsiro Mission σε σύμπλοκη αγγειοπλαστική

Συνεργάτες

Σοφία Βαϊνά, Γεώργιος Τρανταλής

 

Δημοσίευση 29/12/2020

Περιγραφή: Ασθενής 77 ετών, με γνωστή στεφανιαία νόσο, υπoβλήθηκε σε σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, λόγω αναφερόμενης κόπωσης. Θετικό σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου
για αναστρέψιμη ισχαιμία κατωτέρου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας. Χειρουργηθείσα στεφανιαία νόσος (LIMA→LAD 2016).
Προηγηθείσες αγγειοπλαστικές σε ολική απόφραξη της περισπωμένης αρτηρίας και σημαντικής στένωσης της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας. Από την ηχωκαρδιογραφική μελέτη: υποκινησία βασικού και μέσου κατωτέρου μέσου διαφραγματικού. Αρτηριακή υπέρταση, Δυσλιπιδαιμία, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ.
Αποφασίστηκε να γίνει πρώτα η αγγειοπλαστική στην κατάφυση της έσω μαστικής ασρτηρίας στον πρόσθιο κατιόντα και μετά η διάνοιξη της επαναστένωσης στην περισπωμένη με την χρήση μπαλονιού Shock wave.
Έγινε χρήση της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας, σε περίπτωση που η επέμβαση γινόταν πιο περίπλοκη.

Συμπέρασμα: Ασθενείς με ιστορικό αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, οι οποίοι χρήζουν εκ νέου επαναιμάτωση, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο και τεχνική. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω την εστιακής βλάβης στην αναστόμωση της αριστερής έσω μαστικής στον πρόσθιο κατιόντα και της αδυναμίας της διέλευσης από το αυτόχθον αγγείο λόγω απόφραξης, έγινε η χρήση του νέου DES Orsiro Mission, το οποίο έχει ακόμα πιο «λεπτό» μεταλλικό ικρίωμα και η σχεδιάση του είναι τέτοια που επιτρέπει την εύκολη διέλευση από διαδοχικές ελικώσεις.
Στην περίπτωση της 2ης βλάβης, λόγω της σημαντικής στένωσης εντός του προηγούμενου stent (το οποίο δεν είχε εκπτυθεί ικανοποιητικά σε προγενέστερη αγγειοπλαστική), επιλέχθηκε να γίνει η χρήση του Shock Wave, το οποίο θα προκαλούσε ελεγχόμενη ρήξη της ασβεστωμένης αθηρωματικής πλάκας, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί ύστερα και να εκπτυθεί καλύτερα το νέο stent.
Τέλος έγινε χρήση του συστήματος σύγκλεισης της μηριαίας αρτηρίας με το σύστημα Angio Seal.

Φαρμακευτική αγωγή: Διπλή Αντιαιμοπεταλιακή (Duoplavin).

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct