Αγγειοπλαστική σε επιχείλιο κλάδο

Συνεργάτες

Κωνσταντίνος Τούτουζας, Ανδρέας Συνετός, Αντώνιος Καρανάσος

 

Δημοσίευση 22/11/2020

Περιγραφή: Γυναίκα 69 ετών με δυσλιπιδαιμία (χωρίς αγωγή) και βαριά καπνίστρια, προσήλθε για στεφανιογραφικό έλεγχο μετά από θετική δοκιμασία κόπωσης. Είχε διενεργηθεί Stress-echo, το οποίο ανέδειξε ισχαιμία στο οπισθιοπλάγιο τοίχωμα και στην κορυφή της αριστερής κοιλίας και σύγχρονη εμφάνιση θωρακικού άλγους κατά την διάρκεια της εξέτασης.
Η στεφανιογραφία ανέδειξε:
Στέλεχος: χωρίς σημαντικές στενώσεις.
Πρόσθιος Κατιών: Αθηρωματικό αγγείο, χωρίς σημαντικές στενώσεις. Ο 1ος διαγώνιος κλάδος έχει στομιακή στένωση 90%.
Περισπωμένη: Στένωση 20% στο εγγύς τμήμα και 80% στο άπω τμήμα. Ο επιχείλιος κλάδος, αγγείο μεγάλης διαμέτρου και κατανομής, έχει στομιακή στένωση 95%.
Δεξιά στεφανιαία αρτηρία: Έντονα και διάχυτα αθηρωματικό αγγείο, με στένωση 60-70% στο άπω τμήμα. Ο οπίσθιος κατιών και ο οπισθιοπλάγιος έχουν στένωση 70-80%.
Αποφασίστηκε να γίνει αγγειοπλαστική στον επιχείλιο κλάδο και σε 2ο χρόνο στον διαγώνιο.

Συμπέρασμα: Το γυναικείο φύλο «προστετεύει» όσο ακόμα υπάρχει η έμμηνος ρύση. Με την πάροδο αυτής τουλάχιστον 10ετίας και την ύπαρξη δύο σημαντικών παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η δυσλιπιδαιμία (χωρίς αγωγή), δεν είναι σπάνια η εμφάνιση σημαντικής αθηρωματικής νόσου.
Οι παράγοντες κινδύνου επιδρούν αθροιστικά στην διάρκεια του χρόνου. Ο εφησυχασμός για διάφορους λόγους επιτρέπει την τελική έκφρασή τους με σημαντική αθηρωματική νόσο.
Κατά την διάρκεια αγγειοπλαστικής, ιδιαίτερως σε περιπτώσεις με δυσκολία στην προώθηση του οδηγού σύρματος στο «ένοχο» αγγείο, με παρουσία έντονης «γωνίας» και στομιακής στένωσης, είναι καλό να γνωρίζουμε διάφορες τεχνικές προσπέλασης των εμποδίων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν βοηθητική η ύπαρξη του «ελαφρώς» φουσκωμένου μπαλονιού στην περισπωμένη, λίγο μετά την έκφυση του επιχειλίου, για την τελική προώθηση του οδηγού σύρματος στο επιθυμητό αγγείο.

Φαρμακευτική αγωγή: Tab Duoplavin 75/100mg 1x1
Tab Lipocomb 20/10mg 1x1

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct