Χρήση της οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (OCT) στην εκτίμηση ενδιάμεσων βλαβών και στην καθοδήγηση της αγγειοπλαστικής

Συνεργάτες

Αντώνιος Καρανάσος, Γεώργιος Τρανταλής

 

Δημοσίευση 12/10/2020

Περιγραφή: Ασθενής γυναίκα, 54 ετών, προσήλθε από νοσοκομείο της περιφέρειας λόγω NSTEMI, στο κατώτερο τοίχωμα. Ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη, αρτηριακής υπέρτασης και καπνίσματος.
Διενεργήθηκε στεφανιογραφία, όπου στο αριστερό σύστημα δεν ανεδείχθησαν σημαντικές στενώσεις. Στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία, στην μεσότητα, εμφάνισε στένωση περίπου 60%. Για τον λόγω αυτό αποφασίστηκε να γίνει απεικόνιση της βλάβης με την χρήση του OCT. Η απόφαση για την χρήση του OCT ήταν καθοριστική, καθώς αποδείχθηκε η σημαντική στένωση του αυλού στο επίπεδο της βλάβης με επιφάνεια αυλού (MLA) ίση με 2,03mm2. Με βάση τις μετρήσεις από την OCT, αποφασίστηκε η τοποθέτηση ενός DES Promus Premier 3,0 x 24mm, με άριστο αγγειογραφικό αποτέλεσμα.

Συμπέρασμα: Η χρήση του OCT, όπου κρίνεται αναγκαίο και ιδιαιτέρως σε διφορούμενες περιπτώσεις, είναι επιβεβλημένη για την οριστικοποίηση της τελικής απόφασης. Βοηθά, επίσης στην σωστή απόφαση του μήκους και της διαμέτρου του stent.

Φαρμακευτική αγωγή: Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για ένα χρόνο.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct