Οξύς διαχωρισμός ανιούσας αορτής

Συνεργάτες

Αθανάσιος Καρτάλης, Σμυρνιούδης Νικόλαος, Βούτας Πετρος, Μουτάφη Μαρία, Παπαγιάννης Νικόλαος, Γαρουφαλής Στέφανος.
Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Χίου
Παναγή Γεωργία , Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν.Χίου 

Δημοσίευση 10/10/2020

Περιγραφή: Η ασθενής, ηλικίας 90 ετών προσεκομίσθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας λόγω αισθήματος δύσπνοιας, ταχυκαρδίας και θωρακικού άλγους με επέκταση προς τον τράχηλο από 4ώρου. Από το ατομικό της ιστορικό παρουσίαζε αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή και ανευρυσματική διάταση ανιούσης αορτής (47mm). Από την κλινική εξέταση παρουσίαζε φύσημα ανεπάρκειας αορτικής, η αρτηριακή της πίεση ήταν 120/70 mmHg και το ηλεκτροκαρδιογράφημα παρουσίαζε κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση για τα οποία χορηγήθηκε εσμολόλη ενδοφλεβίως. Διενεργήθηκε άμεσα διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς το οποίο ανέδειξε εικόνα αορτικού διαχωρισμού με παρουσία ιστίου στην ανιούσα αορτή στο εγγύς τμήμα, ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας και μικρή περικαρδιακή συλλογή. Επιπλέον διενεργήθηκε διοισοφαγικό υπερηχογράφημα το οποίο ανέδειξε επίσης τον διαχωρισμό. Η ασθενής οδηγήθηκε επειγόντως στο ακτινολογικό εργαστήριο όπου διενεργήθηκε αξονική τομογραφία θώρακος και άνω κάτω κοιλίας με σκιαγραφικό για να καθοριστεί η έκταση του διαχωρισμού. Η ανωτέρω εξέταση απεικόνισε τον διαχωρισμό που άρχονταν αμέσως πάνω από τους κόλπους του Valsalva με επέκταση μέχρι το αορτικό τόξο και παρουσία αιμοπερικαρδίου (Stanford A, De Bakey I). Η ασθενής δυστυχώς απεβίωσε άμεσα μετά την διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.

Συμπέρασμα: Τα οξέα αορτικά σύνδρομα που περιλαμβάνουν την ανιούσα αορτή και ιδιαίτερα ο οξύς διαχωρισμός είναι καταστάσεις με εξαιρετικά υψηλή θνητότητα.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct