Συχνές Ερωτήσεις

  • Πόσα περιστατικά μπορώ να δημοσιεύσω;
    Όσα έχετε πραγματοποιήσει και θεωρείτε πως έχουν διδακτικό και επιστημονικό σκοπό. Οι δημοσιεύσεις για κάθε μέλος είναι απεριόριστες. Δεν επιτρέπονται επαναλήψεις δημοσιεύσεων.

  • Ποιός μπορεί να δημοσιεύσει;
    Οποιοσδήποτε Ιατρός Καρδιολόγος, Αγγειοχειρουργός και Καρδιοχειρουργός, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό και έχει συμμετάσχει στην πραγματοποίηση του περιστατικού

  • Μπορώ να ακυρώσω μία δημοσίευσή μου;
    Μέχρι να δοθεί από εσάς η τελική έγκριση για αξιολόγηση, μπορείτε να αποσύρετε ή τροποποιήσετε την δημοσίευσή σας.