6η διημερίδα επεμβατικής καρδιολογίας

Η προβολή του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμη την ημερομηνία έναρξης


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια διεξαγωγής της 6ης Διημερίδας Επεμβατικής Καρδιολογίας, κύριο μέλημά μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων στους συνεδριακούς χώρους, των συναδέλφων μας, όσο και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παρθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης του COVID-19 που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ.