Ανθεκτική στηθάγχη και εμφύτευση CS Reducer, σε ασθενή με 3 CTO και πρόοδο νόσου στα μοσχεύματα.

Συνεργάτες

Θάνος Κολυβήρας, Metropolitan General
Francesco Giannini, Maria Cecilia Hospital, Italy

 

Δημοσίευση 23/05/2022

Περιγραφή: Ασθενής με ιστορικό χειρουργηθείσας στεφανιαίας νόσου προ 10 ετών (LIMA-> LAD, SVG->OM1) και κολπικής μαρμαρυγής προσήλθε με συμπτώματα ανθεκτικής στηθάγχης (CCS III class) και δύσπνοιας προσπαθείας (NYHA II) από 6μήνου, παρά την βέλτιστη αντιστηθαγχική αγωγή (αμλοδιπίνη, μετοπρολόλη, ρανολαζίνη στη μέγιστη ανεκτή δόση).
Το σπινθηρογράφημα ανέδειξε ουλή κατωτέρου με περιεμφραγματική ισχαιμία, ισχαιμία στην κορυφή καθώς και εκτεταμένη ισχαιμία στην επικράτεια της περισπωμένης αρτηρίας.
Ο στεφανιογραφικός έλεγχος ανέδειξε:
- πρόοδο της νόσου με CTO εγγύς RCA, CTO εγγύς Lcx, βατή η LIMA με CTO στη μεσότητα του LAD (αμέσως μετά την κατάφυση της LIMA), και απόφραξη του φλεβικού μοσχεύματος στον OM1.
- O ασθενής ήταν υψηλού εγχειρητικού κινδύνου για redo CABG και δεδομένου της βαρύτητας της νόσου, της ανθεκτικής στηθάγχης και της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας (EF: 40%) αποφασίστηκε να τοποθετηθεί συσκευή REDUCER εντός του στεφανιαίου κόλπου.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο 1 ημέρα μετά.

1 μήνα μετά την επέμβαση ο ασθενής αναφέρει σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων, με ύφεση της δύσπνοιας προσπαθείας και εμφάνιση στηθάγχης μόνο στην έντονη προσπάθεια (CCS 1-2 class).
Στους 3 μήνες που αναμένονται και τα μέγιστα οφέλη της επέμβασης (με την ολοκλήρωση της ενδοθηλιοποίησης της συσκευής) έχει προγραμματιστεί κλινικός επανέλεγχος για εκτίμηση των συμπτωμάτων και της ποιότητας ζωής, καθώς και νέο SPECT για επανεκτίμηση της ισχαιμίας
(καθώς σε προηγούμενες μελέτες μας και ιδίως στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, παρατηρείται βελτίωση των συμπτωμάτων αλλά και του φορτίου ισχαιμίας
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.28408)


Συμπέρασμα: Η εμφύτευση συσκευής Reducer εντός στεφανιαίου κόλπου, ελάττωσε τα συμπτώματα της ανθεκτικής στηθάγχης σε ασθενή χωρίς άλλες επιλογές επαναιμάτωσης.

Φαρμακευτική αγωγή: - Απιξαμπάνη
- Κλοπιδογρέλη
- Μετοπρολόλη
- Αμλοδιπίνη
- Ρανολαζίνη
- Στατίνη

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct