Σοβαρή στεφανιαία νόσος σε νεαρό ασθενή χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών που διέλαθε κλινικά

Συνεργάτες

Μάρκος Γουμενάκης, καρδιολόγος, επιμελητής καρδιολογικής κλινικής ΓΝ Βέροιας

 

Δημοσίευση 25/08/2021

Περιγραφή: Ασθενής 39 ετών, βαρύς καπνιστής και συστηματικός χρήστης εξαρτησιογόνων ουσιών προσήλθε πολλές φορές στα ΤΕΠ διαφορετικών νοσοκομείων λόγω άτυπου θωρακικού άλγους με πολλά αρνητικά αποτελέσματα τροπονίνης και χωρίς ΗΚΓφικές μεταβολές πλην μη ειδικών διαταραχών επαναπόλωσης στο πλάγιο και κατώτερο τοίχωμα που αποδόθηκαν σε παλιά μυοκαρδίτιδα. Ανέφερε cresendo στηθάγχη την τελευταία εβδομάδα στην ηρεμία και στην ελάχιστη κόπωση ακόμα και στην άνοδο σκάλας ενός ορόφου. Λόγω άτυπης περιγραφής και ψυχιατρικού ιστορικού με συστηματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ενδοφλεβίως συνεστήθη CTCA στα πλαίσια αποκλεισμού στεφανιαίας νόσου, η οποία κατέδειξε απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας και σοβαρή στένωση του προσθίου κατιόντα. Σε συνδυασμό με την προοδευτική κλινική επιδείνωση που υποχρέωνε τον ασθενή να μην βγαίνει από το σπίτι του, έγινε άμεση εισαγωγή στην καρδιολογική κλινική. Ο ασθενής υπεβλήθη σε καρδιακό καθετηριασμό την επόμενη ημέρα με προσπέλαση δεξιά κερκιδική πού κατέδειξε:

ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - PCI RCA/LAD

ΣΤΕΛΕΧΟΣ: χωρίς σημαντικές στενώσεις

LAD: υφολική απόφραξη στη μεσότητα στο ύψος της έκφυσης του D1. Αμέσως περιφερικότερα εκφύονται άφθονα μεσοκοιλιακά παράπλευρα που αιματώνουν τον PDA και τον PLA

LCx: χωρίς σημαντικές στενώσεις

RCA: αποφραγμένη ολικά στη μεσότητα με αδρή ορθόδρομη σκιαγράφηση και πλούσια παλίνδρομη σκιαγράφηση από τον πρόσθιο κατιόντα. Επικρατούσα.

Εξηγήθηκε η κρισιμότητα της κατάστασης στον ασθενή και επέλεξε τη διαδερμική επαναιμάτωση έναντι της χειρουργικής. Η απόφραξη στη δεξιά θεωρήθηκε σχετικά πρόσφατη, κάτω των 3 μηνών.


PCI RCA: Καθετήρας αγγειοπλαστικής JR4 6F και σύρμα αγγειοπλαστικής Sion Blue με υποστήριξη μπαλονιού Artimes 2.5x15 mm με δυσκολία μέχρι την περιφέρεια του PLA. Προδιάταση και διάνοιξη του αγγείου που κατέδειξε επιμήκη βλάβη με παρουσία θρόμβου. Τοποθέτηση stent Promus Premier 3.0x30 mm και 3.5x30 mm σε αλληλοεπικάλυψη και μεταδιάταση του άπω stent με το μπαλόνι του εγγύς. Πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.

PCI LAD: Καθετήρας αγγειοπλαστικής XB3.0 6F (πολύ βραχύσωμος ασθενής) και σύρμα Sion Blue στην περιφέρεια του αγγείου. Δεύτερο σύρμα Samurai στον D1 για προστασία. Προδιάταση με μπαλόνι Artimes 2.75x15 mm και τοποθέτηση stent Promus Premier 3.0x24 mm και P.O.T με μπαλόνι NC Apollo 3.5x12 mm. Πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Εμφανής η εξαφάνιση των παραπλεύρων λόγω διάνοιξης της δεξιάς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στεφανιαία νόσος 2 αγγείων με επιτυχή διάνοιξη της ολικά αποφραγμένης δεξιάς και του προσθίου κατιόντα. Σύσταση για μακροχρόνια λήψη ( άνω του έτους) διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.

Ο ασθενής εξήλθε την επόμενη παντελώς ελεύθερος στηθάγχης.

Συμπέρασμα: 1. Σε νεαρούς ασθενείς με ψυχιατρικό ιστορικό και συστηματική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι εύκολο να διαλάθει κλινικά η στεφανιαία νόσος σε επίπεδο ΤΕΠ, ειδικά όταν οι αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις είναι αρνητικές.
2. Η CTCA που δόθηκε για αποκλεισμό της νόσου, καθώς θεωρήθηκε χαμηλής πιθανότητας, τελικά έδωσε τη διάγνωση καταδεικνύοντας σοβαρή στεφανιαία νόσο 2 αγγείων
3. Η κλινική επιδείνωση τις τελευταίες εβδομάδες έως του βαθμού ο ασθενής να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του οφείλεται προφανώς στην προοδευτική απόφραξη της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.
4. Ενδιαφέρον το γεγονός ότι αμέσως μετά την υφολική απόφραξη στον πρόσθιο κατιόντα εκφύονταν πολύ πλούσια παράπλευρα προς την επικρατούσα δεξιά. Η ολική απόφραξη του προσθίου κατιόντα πιθανότατα θα είχε μοιραία έκβαση αφού θα διέκοπτε απότομα την αιμάτωση και στην δεξιά.
5. Ένα σοβαρό ζήτημα είναι η πιστή λήψη της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας καθώς και η συνέχισή της μετά τον χρόνο.Φαρμακευτική αγωγή: tab Brilique 1x2 , tab Salospir 100 1x1, tab Platorel 20 1x1

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct