Στεφανιαίο-κοιλοτική επικοινωνία

Συνεργάτες

Α. Σαμαράς Επιμ/της Α' - Καρδιολογική κλινική ΓΝ Βέροιας

 

Δημοσίευση 29/06/2021

Περιγραφή: Ασθενής 60 ετών, γυναίκα, που προσήλθε για τακτικό στεφανιογραφικό έλεγχο μετά από εξωτερική παραπομπή αναφέροντας εύκολη κόπωση. Είχε πρόσφατα υποβληθεί σε SPECT μυοκαρδίου το οποίο ανέφερε σταθερό έλλειμμα αιμάτωσης στο πρόσθιο και πλάγιο τοίχωμα που χαρακτηρίζονταν σαν πιθανή ουλή χωρίς υπολειπόμενη ισχαιμία, με φυσιολογικό ωστόσο υπερηχογραφικό έλεγχο. Απ’ το ατομικό ιστορικό δεν αναφέρονταν νοσηλείες για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο καθώς και επεισόδια στηθαγχικού τύπου. Παράγοντες κινδύνου : νοσογόνος παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση.

Ο στεφανιογραφικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από δεξιά κερκιδική προσπέλαση μετά από τοποθέτηση θηκαριού 6F. Χρησιμοποιήθηκαν διαγνωστικοί καθετήρες JR4 και JL3.5 6F

Left Main : βραχύ, χωρίς παθολογικά ευρήματα

LAD : χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις. Κατά την πλήρωση του αγγείου παρατηρείται έξοδος του σκιαγραφικού με την μορφή jet από δίκτυο αγγείων μικρού διαμετρήματος που ξεκινά από τους D1 και D2 με πορεία προς την αριστερή κοιλία. Από το σημείο εκείνο και μετά φαίνεται να διακόπτεται η πορεία του δικτύου προς την περιφέρεια.

LCx : χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις

RCA : dominant, χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις

Συμπέρασμα: Η στεφανιαίο - κοιλοτική επικοινωνία (coronary- cameral communication) είναι μια σπάνια περίπτωση επικοινωνίας μίας στεφανιαίας αρτηρίας με μια καρδιακή κοιλότητα. Μπορεί να είναι μονήρης ή σε περισσότερα σημεία και μπορεί να άφορα ένα ή και περισσότερα στεφανιαία αγγεία. Πιο συχνά συμμετέχει η δεξιά στεφανιαία αρτηρία σε ποσοστό ~55%, το αριστερό δίκτυο σε ποσοστό 35% ενώ αμφοτερόπλευρα μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό 5%. Ανάλογα με την μορφή επικοινωνίας μπορεί να χαρακτηριστεί σαν arterio – luminal με απευθείας έξοδο σε μια κοιλότητα ή σαν arterio – sinusoidal (εικόνα 1)
Η διάγνωση, τις πιο πολλές φόρες είναι τυχαίο εύρημα σε στενογραφικό έλεγχο καθώς μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Με την όλο και αυξανόμενη χρήση σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης όπως αξονική τομογραφία και υπερηχογραφία αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός περιστατικών που διαγιγνώσκονται. Κάποιοι από τους ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν και συμπτωματολογία όπως στηθαγχικού τύπου πόνο ενώ αναλόγως με το μέγεθος της επικοινωνίας μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση όγκου και να εμφανιστεί καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπλοκές όπως λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, περικαρδιακή συλλογή, υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες δεν αναφέρονται συχνά.
Ένδειξη για χειρουργική σύγκλειση υπάρχει σε περίπτωση αιμοδυναμικά σημαντικής επικοινωνίας με τον κίνδυνο ωστόσο περιεγχειριτικού εμφράγματος ενώ και συσκευές σύγκλεισης μπορεί να επιπλεχθούν εξίσου με έμφραγμα αλλά και μετατόπιση της συσκευής σε άλλο σημείο της στεφανιαίας κυκλοφορίας.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct