Ενδοκαρδιακές μάζες - Θρόμβοι

Συνεργάτες

Α.Καρτάλης, Ν.Παπαγιάννης, Σ.Γαρουφαλής, Μ.Μουτάφη, Π.Βούτας, Ν.Σμυρνιούδης
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Χίου

 

Δημοσίευση 28/06/2021

Περιγραφή: Γυναίκα ηλικίας 87 ετών, με ιστορικό ΑΥ και δυσλιπιδαιμίας, προσήλθε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου μας με θωρακαλγία αιφνίδιας έναρξης και συνοδό δύσπνοια και προσυγκοπτικό επεισόδιο. Το προηγούμενο διάστημα αναφέρεται περιορισμένη κινητικότητα της ασθενούς λόγω οσφυαλγίας. Τα ζωτικά σημεία της ασθενούς: ΑΠ 105/60mmHg, 67bpm, SpO2:91%.Απο την φυσική εξέταση παρατηρήθηκε η παρουσία 3ου καρδιακού τόνου. Το ΗΚΓ απεικόνισε φλεβοκομβικό ρυθμό με παρουσία αποκλεισμού του δεξιού σκέλους. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ήπια αύξηση της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας. Πραγματοποιήθηκε διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς παρά την κλίνη της ασθενούς το οποίο ανέδειξε την παρουσία ευκίνητων μαζών και στους δύο κόλπους σε επαφή με το μεσοκολπικό διάφραγμα, οι οποίες προέβαλαν προς τις κοιλίες. Επιπλέον παρατηρήθηκε ήπια δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και PASP= 50mmHg. Η ασθενής υπεβλήθη σε CTPA, η οποία ανέδειξε την παρουσία πνευμονικών εμβόλων στους δυο κύριους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας, και απεικόνισε τις μάζες εντός των δεξιών κοιλοτήτων, και εισήχθη στην Καρδιολογική κλινική. Στα πλαίσια περαιτέρω διερεύνησης πραγματοποιήθηκε διοισοφάγειο υπερηχογράφημα που ανέδειξε την παρουσία των ευκίνητων μαζών εντός των δύο κόλπων. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία κρανίου και άνω-κάτω κοιλίας καθώς και Triplex φλεβών κάτω άκρων χωρίς σημαντικά ευρήματα. Δεδομένης της αδυναμίας διερεύνησης βιοψίας στην ασθενή για τον καθορισμό της σύστασης των μαζών καθώς και του διαφοροδιαγνωστικού διλήμματος αποφασίσθηκε η έναρξη θεραπείας για την πνευμονική εμβολή (ενοξαπαρίνη 6000 IU x2). Η ασθενής παρέμεινε αιμοδυναμικά σταθερή κατά την νοσηλεία της και εξήλθε μετά από μία εβδομάδα με αγωγή με απιξαμπάνη 2,5 mg x2. Κατά το follow-up της ασθενούς 4 εβδομάδες μετά το επεισόδιο προς έκπληξη μας διαπιστώθηκε η εξαφάνιση των ενδοκαρδιακών μαζών και η μείωση του όγκου των πνευμονικών εμβόλων, χωρίς την παρουσία νέας ΠΕ.

Συμπέρασμα: Στο συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό, η διάγνωση ετέθη από το θεραπευτικό αποτέλεσμα της αντιπηκτικής αγωγής. Επρόκειτο για ευμεγέθη θρόμβο ο οποίος ήταν παγιδευμένος στο ωοειδές τρήμα με εφίππευση επί του μεσοκολπικού διαφράγματος και προβολή και στους δύο κόλπους και μέσω αυτών στις κοιλίες.
Η ανεύρεση ενδοκαρδιακών θρόμβων στα πλαίσια διερεύνησης συμβαμάτων όπως η ΠΕ, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η κολπική μαρμαρυγή δεν είναι σπάνια στην καθημέρα κλινική πράξη. Κατά την χορήγηση της αντιπηκτικής θεραπείας απαιτείται εντατική παρακολούθηση δεδομένου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο διάλυσής των θρόμβων, οργάνωσης αυτών, ή παρουσίας νέων εμβολικών επεισοδίων. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η κλινική επαγρύπνηση και υποψία, καθώς και η εξατομικευμένη προσέγγιση των ασθενών.

Φαρμακευτική αγωγή: Απιξαμπάνη 2,5 mg x2

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct