Δύο περιστατικά ιατρογενούς διαχωρισμού δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας κατά τη διάρκεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής σε κατώτερα STEMI

Συνεργάτες

Παύλος Ν. Ροδίτης, επιμελητής Β' ΕΣΥ

 

Δημοσίευση 24/06/2021

Περιγραφή: Παρουσιάζουμε δύο περιστατικά ιατρογενούς διαχωρισμού κατά τη διάρκεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στα πλαίσια κατωτέρου εμφράγματος.

1ο περιστατικό
Άνδρας 58 ετών με κατώτερο STEMI από τρίωρου , διακομιδή από ΚΥ για πρωτογενή αγγειοπλαστική.

pPCI RCA: Καθετήρας αγγειοπλαστικής JR4 6F και παρουσία εκτεταμένου διαχωρισμού από τον καθετήρα με σημαντική κατακράτηση σκιαγραφικού από το στόμιο μέχρι μετά τη μεσότητα του αγγείου και επέκταση έως τη ρίζα της αορτής. Ροή ΤΙΜΙ 0 στην περιφέρεια με επιδείνωση του πόνου και των ανασπάσεων. Σύρμα αγγειοπλαστικής Samurai μέχρι την περιφέρεια του αγγείου και άμεση προδιάταση με μπαλόνι NC Apollo 3.0x15 mm καθόλο το μήκος του διαχωρισμού σε υψηλές ατμόσφαιρες. Άμεση τοποθέτηση stent Promus Premier 3.0x32 mm και 3.5x32 mm σε αλληλοεπικάλυψη, κάλυψη της μεγαλύτερης έκτασης του διαχωρισμού και αποκατάστασης ροής ΤΙΜΙ ΙΙΙ στο αγγείο με ύφεση του άλγους και των ανασπάσεων. Διαπιστώθηκε μικρή μήκους βλάβη περιφερικότερα των stent που καλύφθηκε με stent Orsiro 3.0x13 mm. Η κατακράτηση σκιαγραφικού εξαφανίστηκε σε όλο το μήκος εκτός από το στόμιο το οποίο καλύφθηκε με stent Promus Premier 4.0x12 mm. Ακολούθησε επιθετική μεταδιάταση σε όλο το μήκος των stent με μπαλόνι NC Apollo 4.0x15 mm με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα και εξαφάνιση της κατακράτησης σκιαγραφικού στο στόμιο και στη ρίζα της αορτής. Ακολούθησε CT αγγειογραφία που δεν κατέδειξε επέκταση του διαχωρισμού παλίνδρομα στην αορτή.
Μετά από 3 μέρες και πριν το εξιτήριο έγινε PCI LAD στα πλαίσια ολικής επαναιμάτωσης. Η δεξιά στεφανιαία ελέγχθηκε βατή με πολύ καλό άμεσο αποτέλεσμα.

2ο περιστατικό
Άνδρας 47 ετών με κατώτερο STEMI από δίωρου, διακομιδή από γειτονικό νοσοκομείο για πρωτογενή αγγειοπλαστική

pPCI RCA: Καθετήρας αγγειοπλαστικής JR4 6F χωρίς επαρκή στήριξη. Σύρμα αγγειοπλαστικής Choise MS και Sion Blue χωρίς επιτυχία. Νέο σύρμα αγγειοπλαστικής Fielder XT επίσης χωρίς επιτυχία και παρουσία σπειροειδούς διαχωρισμού με κατακράτηση σκιαγραφικού στο σημείο της απόφραξης. Αλλαγή οδηγού καθετήρα σε AL0.75 6F και πάλι σύρμα FielderXT χωρίς δυνατότητα προώθησης. Σύρμα αγγειοπλαστικής Gladius ΕΧ με δυσκολία μέχρι την περιφέρεια του αγγείου. Προδιάταση με μπαλόνι Artimes 2.5x12 mm και NC Apollo 3.0x18 mm και διάνοιξη του αγγείου με εμφάνιση επιταχυνόμενου ιδιοκοιλιακού ρυθμού και πτώση των ανασπάσεων. Τοποθέτηση stent Promus Premier 3.0x32 mm και 3.5x32 mm από την περιφέρεια προς το στόμιο σε αλληλοεπικάλυψη. Μεταδιάταση με μπαλόνι NC Apollo 4.0x18 mm με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Διατήρηση όλων των κλάδων, του οξέως επιχειλίου και του κλάδου προς τη δεξιά κοιλία. Αιμοδυναμική σταθεροποίηση.Συμπέρασμα: Η πρωτογενής αγγειοπλαστική ειδικά στη δεξιά στεφανιαία είναι συχνά μια διαδικασία που μπορεί να επιπλακεί από διαχωρισμό ή παρουσία μεγάλης ποσότητας θρόμβου και ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες στην επίτευξη ικανοποιητικής ροής ΤΙΜΙ ΙΙΙ στο τέλος της διαδικασίας. Η εμπειρία, η ψυχραιμία και η χρήση ποιοτικών υλικών μπορούν να σώσουν μια δύσκολη κατάσταση.

Φαρμακευτική αγωγή: DAPT με Salospir 100 και Brilique 90 1x2 για 12 μήνες τουλάχιστον.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct