ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Συνεργάτες

Αθανάσιος Καρτάλης, Νικόλαος Σμυρνιούδης, Γεώργιος Μπενέτος

 

Δημοσίευση 28/04/2021

Περιγραφή: Η ασθενής, ηλικίας 36 ετών με ιστορικό θρομβοφιλίας και σύγκλεισης ελλείμματος μεσοκολπικού διαφράγματος με υποδόρια συσκευή προ 7ετίας λόγω υποτροπιαζόντων TIA, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας λόγω προκάρδιου άλγους αιφνίδιας έναρξης από 45 λεπτών με συνοδό ζάλη, κατά την διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας. Αμέσως μετά την είσοδο της στο ΤΕΠ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με υποκείμενο ρυθμό κοιλιακή μαρμαρυγή. Η ασθενής απινιδώθηκε επιτυχώς και το υποκείμενο ΗΚΓ ανέδειξε ανασπάσεις του ST στις πρόσθιες απαγωγές. Πραγματοποιήθηκε επειγόντως ΤΤΕ το οποίο ανέδειξε επηρεασμένη συσπαστικότητα αριστερής κοιλίας με σημαντική υποκινησία των κορυφαίων τμημάτων. Η ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και υπεβλήθη σε στεφανιογραφικό έλεγχο. Η στεφανιογραφία ανέδειξε αυτόματο διαχωρισμό τύπου 2 αρχόμενο από το στέλεχος με επέκταση μέχρι την μεσότητα του πρόσθιου κατιόντα. Δεδομένου ότι η βλάβη ήταν αποφρακτική αλλά με ροή ΤΙΜΙ ΙΙΙ ,αποφασίστηκε συντηρητική αντιμετώπιση με την Ομάδα Καρδιάς και η ασθενής παρέμεινε νοσηλευόμενη και κλινικά σταθερή για μια εβδομάδα.
Εξήλθε του Νοσοκομείου σε αγωγή με α-ΜΕΑ, διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και β-αποκλειστή και αποφασίστηκε η διενέργεια Αξονικής Στεφανιογραφίας σε 3 εβδομάδες για τον επανέλεγχο της βλάβης. Η Αξονική Στεφανιογραφία ανέδειξε τον διαχωρισμό με ορατό ιστίο που άρχονταν από το στέλεχος με επέκταση προς τον πρόσθιο κατίοντα, χωρίς σημαντική υποχώρηση του ενδοτοιχωματικού αιματώματος. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες βλάβες στα στεφανιαία αγγεία. Δεδομένου ότι η ασθενής παρέμενε ασυμπτωματική αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την υποχώρηση του αιματώματος με συντηρητική αντιμετώπιση. Πραγματοποιήθηκε δεύτερη Αξονική Στεφανιογραφία 1 μήνα μετά, η οποία δυστυχώς δεν ανέδειξε σημαντικές διαφορές σε σχέση με την πρώτη. Δεδομένων των αποτελεσμάτων από την Αξονική στεφανιογραφία και με βάση την ηλικία της ασθενούς μετά από εκτενή συζήτηση στα πλαίσια της Ομάδας Καρδίας αποφασίσθηκε η παραπομπή της ασθενούς για την διενέργεια Αορτοστεφανίαιας παράκαμψης(CABG).
Έτσι δυόμιση μήνες μετά το αρχικό συμβάν η ασθενής υπεβλήθη σε CABG.Κατά την διάρκεια της επέμβασης έγινε αρτηριοτομή στον πρόσθιο κατιόντα με αφαίρεση του θρόμβου μήκους 2εκ.Τοποθετήθηκαν μοσχεύματα RIMA-LAD και LIMA-OM1. H μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και η ασθενής παραμένει σε άριστη κατάσταση μέχρι και σήμερα. Κατά το follow-up παρουσίασε βελτίωση της συσπαστικότητας της αριστερής κοιλίας ( EF=50%).


Συμπέρασμα: Η πιθανότητα αυτόματου διαχωρισμού στεφανιαίας αρτηρίας πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα στην διαφορική διάγνωση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων με ανάσπαση του ST-STEMI ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες κατά την άσκηση ή στην περίοδο μετά τον τοκετό. Η αξονική στεφανιογραφία αποτελεί ένα εξαιρετικό μη επεμβατικό εργαλείο στην παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών αλλά και στην λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Τα περιστατικά που αφορούν το στέλεχος είναι ελάχιστα και έτσι μένει να αποφασιστεί ο ιδανικός θεραπευτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης. Βέβαια, με βάση τις οδηγίες η επείγουσα διενέργεια PCI ή CABG είναι επιβεβλημένη στις περιπτώσεις πουν έχουμε βλάβες αποφρακτικές με επηρεασμένη στεφανιαία ροή σε μείζονα αγγεία. Σε αντίθετη περίπτωση η αναμονή της απορρόφησης του αιματώματος και η φαρμακευτική αγωγή αποτελούν λογικές επιλογές. Έτσι, η ομάδα καρδίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της λήψης αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση τέτοιων απαιτητικών περιστατικών.

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct