Ελάχιστα Επεμβατική Επιδιόρθωση Ανευρύσματος Ανιούσης Θωρακικής Αορτής

Περιγραφή: Ηλικία: 38 ετών
Φύλο: Γυναίκα
Προεγχειρητική κατάσταση ασθενούς: Με ταχέως αναπτυσσόμενο ανεύρυσμα ανιούσης θωρακικής αορτής

Συμπέρασμα: Βασικά Πλεονέκτημα της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής

1. Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
2. Λιγότερη απώλεια αίματος και μικρότερη ανάγκη μεταγγίσεων
3. Μειωμένη μετεγχειρητική δυσφορία και μειωμένη ανάγκη σε αναλγητική αγωγή
4. Μείωση του χρόνου παραμονής στην Μ.Ε.Θ και του συνολικού χρόνου νοσηλείας
5. Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς
6. Γρηγορότερη επάνοδος στις καθημερινές, σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες
7. Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με μεγάλη ψυχολογική ικανοποίηση του ασθενούς

Φαρμακευτική αγωγή: • Μετοπρολολη 25mg (1x2)
• Σαλοσπίρ 100mg (1x1)
• Παρακεταμόλη επί πόνου

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct