Τρίτης γενιάς stent Orsiro και Synergy Megatron. To σωστό stent στην κατάλληλη βλάβη.

Συνεργάτες

Παύλος Ν. Ροδίτης, επιμ. Β' ΕΣΥ ΓΝ Κοζάνης

 

Δημοσίευση 20/12/2020

Περιγραφή: Περιστατικό 1ο: Άνδρας 48 ετών, κατώτερο έμφραγμα με ιατρογενή διαχωρισμό του στελέχους από την πρώτη έγχυση με καθετήρα EBU 3.5 6F

ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ PCI LCX/ LM προσπέλαση δεξιά κερκιδική 6F

ΣΤΕΛΕΧΟΣ: στένωση 30-40% άπω με παρουσία ιστίου διαχωρισμού από τις πρώτες εγχύσεις

LAD: χωρίς σημαντικές στενώσεις

LCx: υφολική απόφραξη στη μεσότητα, επικρατούσα

RCA: μικρού μεγέθους αγγείο

PCI LCX/ LM: Καθετήρας αγγειοπλαστικής XB3.5 6F και παρουσία ιστίου διαχωρισμού στην οροφή του άπω στελέχους χωρίς αιμοδυναμική επιβάρυνση ή συμπτωματολογία ή κοιλιοποίηση της πίεσης. Αντικατάσταση με μικρότερο λιγότερο επιθετικό καθετήρα EBU3.0 6F και άμεση προώθηση συρμάτων αγγειοπλαστικής στην περισπώμενη και στον πρόσθιο κατιόντα. Ο ασθενής παρέμενε σταθερός και ασυμπτωματικός οπότε πρώτα αντιμετωπίστηκε η βλάβη στην περισπώμενη με προδιάταση με μπαλόνι Solarice 2.0x12 mm και τοποθέτηση stent Promus Premier 2.75x16 mm με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Ακολούθως αντιμετωπίστηκε ο διαχωρισμός στην οροφή του στελέχους με απευθείας τοποθέτηση stent Synergy Megatron 4.0x20 mm και μεταδιάταση με μπαλόνι NC Solarice 5.0x12 mm στις 24 ατμόσφαιρες έως 5.5 mm. Aκολούθησε αφαίρεση του παγιδευμένου σύρματος στην περισπώμενη και νέο σύρμα αγγειοπλαστικής Sion Blue μέσα από τα struts στην περιφέρεια της περισπώμενης. Λήψεις σε διαφορετικές προβολές όπου διαπιστώθηκε ότι δεν επηρρεάστηκε το στόμιο της περισπώμενης που ήταν άλλωστε ελέυθερο νόσου. Πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στεφανιαία νόσος 1 αγγείου και στελέχους με επιτυχή αγγειοπλαστική στην περισπώμενη και στο στέλεχος στα πλαίσια οξέως εμφράγματος και ιατρογενούς διαχωρισμού.

Περιστατικό 2ο: Άνδρας 75 ετών με κατώτερο έμφραγμα καθυστερημένης προσέλευσης και δεξιά στεφανιαία με διαμόρφωση δίκην ποιμαντορικής ράβδου (shepard's crook)

ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ PCI RCA προσπέλαση δεξιά κερκιδική 6F

ΣΤΕΛΕΧΟΣ: χωρίς σημαντικές στενώσεις

LAD: χωρίς σημαντικές στενώσεις

LCx: χωρίς σημαντικές στενώσεις

RCA: υφολική απόφραξη μετά τη μεσότητα με ροή ΤΙΜΙ Ι στην περιφέρεια. Διαμόρφωση shepard’s crook.

PCI RCA: Καθετήρας αγγειοπλαστικής AR1 6F και σύρμα αγγειοπλαστικής Sion Blue μέχρι την περιφέρεια του αγγείου. Προδιάταση με μπαλόνι Solarice 2.5x12 mm και τοποθέτηση stent Orsiro 2.75x15 mm με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στεφανιαία νόσος 1 αγγείου με επιτυχή αγγειοπλαστική στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία στα πλαίσια οξέως εμφράγματος.

Συμπέρασμα: 1. Tα stent τρίτης γενιάς όπως τα Orsiro και τα Synergy Megatron έχουν πλην της μεγάλης τους ασφάλειας και των πολύ χαμηλών ποσοστών επαναστενώσεων και θρομβώσεων και ορισμένες ιδιαίτερες ιδιότητες που τα καθιστούν πολύ χρήσιμα για κάθε εργαστήριο.
2.Τα Synergy Megatron παρέχουν πολύ μεγάλη ακτινική ισχύ και είναι ιδανικά για νόσο στελέχους και αορτοστομιακές βλάβες. Η ικανότητά τους να εκπτύσσονται αρκετά πάνω από το nominal τους δίνουν πλεονέκτημα σε αγγεία μεγάλης διαμέτρου με τη βοήθεια μπαλονιού μεταδιάτασης κατάλληλου μεγέθους. Στο πρώτο περιστατικό χρησιμοποιήθηκε stent 4.0x20 mm που με μπαλόνι μεταδιάτασης 5.0χ12 mm στις 24 ατμόσφαιρες έως 5.5 mm για να καλυφθεί ο διαχωρισμός του στελέχους. Στο μεν στέλεχος το stent πέτυχε διάμετρο 5.5 mm ενώ στον εγγύς πρόσθιο στα 4.0 mm. Τα struts άνοιξαν επαρκώς ώστε να γίνει έυκολα διέλευση σύρματος αγγειοπλαστικής και υλικών.
3. Το Orsiro λόγω των λεπτών struts και της εξαιρετικής του πλατφόρμας εξασφαλίζει άριστη ικανότητα προώθησης στη βλάβη ακόμα και σε ελικοειδή επασβεστωμένα αγγεία όπως στη συγκεκριμένη δεξιά στεφανιαία με διαμόρφωση shepard's crook με σωστή επιλογή υποστηρικτικού καθετήρα ή buddy wire χωρίς να απαιτηθεί τελικά η χρήση guide extension που είναι δαπανηρή και κάποιες φορες επιπλεγμένη.
4. Συμπερασματικά στα stent τρίτης γενιάς παρά το κόστος τους, δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα διαφορετικής φύσης και δεν πρέπει να λείπουν από κανένα εργαστήριο.

Φαρμακευτική αγωγή: tab Brilique 1x2, tab Salospir 100 1x1

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct