Διάτμηση κερκιδικής αρτηρίας

Συνεργάτες

Αναστάσης Απόστολος

 

Δημοσίευση 06/11/2020

Περιγραφή: Ασθενής γυναίκα, 86 ετών, με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδος, προσήλθε προς στεφανιογραφικό έλεγχο, προς διενέργεια (μετέπειτα) Διαδερμικής Αορτικής Αντικατάστασης (TAVI). Το ύψος της ασθενούς ήταν 154cm και βάρος 57Kg, με την τυπική κλινική εικόνα ασθενούς με σοβαρή αορτική στένωση (έντονες γωνίες προσώπου, «αφυδατωμένο» δέρμα, «παγωμένα» άκρα και απώλεια ελαστικότητας δέρματος).
Έγινε προσπάθεια από την δεξιά κερκιδική αρτηρία, η οποία όμως παρά τις προσπάθειες δεν κατέστη επιτυχής. Έγινε τοποθέτηση του υδρόφιλου θηκαριού και κατόπιν χρήση του «τυπικού» «J» σύρματος 0,035x150, χωρίς να μπορεί να προωθηθεί περισσότερο από 25 – 30 cm εντός του αγγείου. Κατόπιν έγινε χρήση υδρόφιλου σύρματος τύπου Terumo χωρίς να καταστή δυνατή η προώθηση περαιτέρω από το προηγηθέν σύρμα. Τέλος έγινε προσπάθειας προώθησης οδηγού σύρματος αγγειοπλαστικής BMW 0,014, οπότε και φάνηκε και η εξαγγείωση στους παρακείμενους ιστούς, από την διάτμηση της κερκιδικής αρτηρίας.
Έγινε άμεση διακοπή και σφικτή περίδεση του αντιβράχιου, για αποφυγή «συνδρόμου διαμερισματοποίησης».
Ακολούθησε ο στεφανιογραφικός έλεγχος από την δεξιά μηριαία αρτηρία, χωρίς επιπλοκές και χωρίς σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων.

Συμπέρασμα: Σε γυναίκες ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδος, ιδιαιτέρως εάν είναι μεγαλύτερες των 80 ετών με χαμηλή επιφάνεια σώματος, η πιθανότητα να έχουν δυσκολίες στην αγγειακή πρόσβαση από τις κερκιδικές αρτηρίες, δεν είναι αμελητέα. Καλό είναι να έχουμε κατά νου 2 και 3 διαφορετικές μεθόδους, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στην τελική επιτυχή εκτέλεση της επέμβασης, χωρίς επιπλοκές. Επίσης, σημαντική είναι η πρόωρη αναγνώριση των επιπλοκών και η επιτυχής αποκατάστασή τους.

Φαρμακευτική αγωγή: Διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδος

Η αξιολόγηση από ομότιμους είναι ευθύνη της Cardio Act

Σύγκρουση συμφερόντων: Δεν δηλώθηκε

© 2019 CardioAct